TORRE SANS

0

Nom

TORRE SANS

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Edifici aïllat envoltat per un jardí. És de planta quadrada, de dos pisos d'altura. La coberta amb terrassa a la catalana, està rematada exteriorment per una línia de balustres que estan separades per una pronunciada cornisa de la resta del cos de l'edifici i constitueixen un punt d'interès. També són destacables el templet, aixecat sobre la terrassa i format per quatre arcs semicirculars que recolzen una finíssima cúpula cònica, recoberta exteriorment per ceràmica vidriada de color verd. Els buits de les façanes laterals són simètrics; els de la central s'ordenen simètricament sobre el pòrtic d'accés situat a la part central.

Deixa un comentari