HOTEL SIBONI

0

Nom

HOTEL SIBONI

EDIFICI JUNTA AIGÜES GENERALITAT

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ de l'Àngel, 6 Tortosa (Baix Ebre)

Descripció

Edifici entre mitgeres situat a la confluència dels carrers de l'Àngel i el carrer Montcada, en el centre tradicionalment comercial de la ciutat. Consta de planta baixa i tres pisos. L'interior ha estat modificat (1989) per adaptar-lo a comerços i oficines, perdent-se la distribució original. La façana, arrebossada i amb guixeries fent relleus modernistes, s'ha conservat tant en decoració com en distribució. A la planta baixa i el primer pis el parament simula carreus. Les obertures són allindades. A la planta baixa, la porta central presenta un coronament en forma de frontó semicircular i un emmarcament decoratiu simulant formes vegetals. La resta d'obertures s'han adaptat com a magatzems.

Deixa un comentari