CASA CLIMENT

0

Nom

CASA CLIMENT

Autor

Josep M. Vaquer i Urquizu /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Montacada, 32 anteriorment c/ Montcada, 26 Tortosa - Barri de Santa Clara (Baix Ebre)

Descripció

Edifici cantoner de planta baixa, tres alçades i dues façanes. La més interessant és la principal, que dóna al C/ Montcada, de marcades característiques modernistes, amb composició de buits sobre tres eixos verticals. A la planta baixa, sobre el parament simulant encoixinats, hi ha el portal lateral d'accés, amb arc de mig punt. El vestíbul presenta ornaments i fusteria d'estil modernista. A les plantes superiors el parament resta del tot cobert d'esgrafiats i encoixinats a les cantonades. Consta de dos balcons per planta (al primer pis, balconada) i mirador lateral en fusta de tres plantes d'alçada, amb remat ornat. Sobre la cornisa superior, remat d'obra (barana del terrat) amb formes modernistes. Els brancals i llindars dels balcons presenten un emmarcament característic. La façana lateral continua en un local de planta baixa on hi ha una terrassa amb barana balustrada i un panell de material ceràmic policromat sobre el parament dorsal de l'edifici.

Deixa un comentari