CASA DE LA VILA

0

Nom

CASA DE LA VILA

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/1700

Tipus

Monument

Direcció

C. l'Abeurador, 1 Albi, l' (Garrigues)

Descripció

Construcció medieval amb un arc apuntat del segle XVI instal·lat al vestíbul d'entrada durant la restauració del 1970. És un edifici de planta baixa i dos pisos cobert amb teula àrab. El parament murari és de carreus de pedra de grans dimensions, ben escairats i units amb morter. La façana de l'edifici actual és de pedra vista amb motllurats als marcs de les finestres de tipus renaixentista. Sobre la llinda de la porta hi ha un gravat l'any 1621, suposem que és la data en que es reformà com la coneixem actualment. Les obertures del pis s'han fet noves en època ja contemporània.

Deixa un comentari