ANTIGA HISENDA

0

Nom

ANTIGA HISENDA

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Pl. Sant Francesc, 3 - Av. Blondel, 16 Lleida (Segrià)

Descripció

Edifici públic en cantonera, inclós dins la trama de l'eixample, enfront el casc antic. De planta baixa sobre-alçada, amb tres nivells i terrassa, construït amb pedra, formigó armat i fàbrica de maó. Coberta a la catalana i composició simètrica amb frontó, donant prioritat a la façana de la plaça de Sant Francesc.

Deixa un comentari