CAN FAGES

0

Nom

CAN FAGES

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/1700

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Mas d'estructura d'estil basilical, distingint-se en alçat tres cossos units: un cos central de més alçada i coberta a dues vessants al que queden adossats dos cossos laterals, d'alçada inferior i amb coberta a una vessant. L'edifici consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'entrada amb forma d'arc rebaixat està flanquejada per dues senzilles finestres amb llinda arquejada d'una sola peça. Al primer pis s'obren tres finestres de les mateixes característiques que queden alineades respecte les obertures de la planta baixa. La façana s'articula amb criteris de simetria. L'edifici ha estat realitzat amb pedra petita i irregular, a excepció dels marcs de les portes i finestres composats per pedres de grans dimensions ben escairades.

Deixa un comentari