ESCOLES SALVADOR LLUCH

0

Nom

ESCOLES SALVADOR LLUCH

Autor

J. Domenech /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ de l'Àngel - c/ de la Mare de Déu de Montserrat Gavà (Baix Llobregat)

Descripció

L'Escola presenta dos cossos individuals, construïts en èpoques diferents. L'un té planta rectangular amb un cos central sobresortit, planta baixa i pis, coberta a quatre aigües i de teula àrab. Cal fer esmena a la composició del ràfec amb combinació de maó i teula. L'altre cos, té planta en forma de "U", amb una façana prou interessant al nord, amb intercalació de pilastres i grans obertures cristalleres.

Deixa un comentari