CASA JAUME GUSTÀ

0

Nom

CASA JAUME GUSTÀ

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Plaça del Sol, 10 Figueres (Alt Empordà)

Descripció

Edifici situat a la Plaça del Sol, al costat de la carretera a Olot, i davant de la nova biblioteca.És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis (principal) i altell. La planta baixa presenta encoixinat rústic al llarg del portal lateral, la finestra cental i la finestra lateral; obertures amb reixes treballades. L'ordenació del conjunt de la façana és horitzontal per motllures. El primer pis, principal, presenta un esgrafiat de fons rosa i motius florals verds. En aquest pis destaca la tribuna sobre mènsules, amb arcs trilobulats que donen aparença medievalitzant. La tribuna té decoració en ceràmica verda i columnes de fust molt prim amb capitells florals. Flanquejant la tribuna hi ha dues finestres (una per banda) de llinda escalonada. A nivell de l'altell trobem fris, molt ample, amb esgrafiats de motius florals. A l'altell hi ha dues obertures circulars, que permeten la ventilació, flanquejant un balconet que queda en l'eix de la tribuna. Cornisa sobre mènsules amb decoració floral.La terrassa és amb barana i alterna la forja i els cossos d'obra.

Deixa un comentari