CA TASÀ - CA BRUNO

0

Nom

CA TASÀ - CA BRUNO

Autor

Període

Siglo XVI

Tipus

Monument

Direcció

Estela, 5 Alcover (Alt Camp)

Descripció

Es tracta d'un habitatge unifamiliar de planta, pis i golfes situat a l'angle del carrer de l'Estela, contigu a Ca l'Esteve Andreu. És de planta trapezoidal . El costat més estret correspon a la façana, l'amplada de la qual és ocupad a pràcticament en la seva totalitat per la porta, d'arc de mig punt amb grans dovelles de pedra disposades radialment. Al primer pis, centrat i directament damunt de la porta, hi ha un balcó de poca volada d'obertura rectangular notablement motllurada. Al costat esquerre del balcó s'obre una petita finestra rectangular. Les golfes presenten una única obertura, així mateix rectangular i de petites dimensions. L'edifici es corona amb cornisa motllurada. El material de construcció original és la pedra arrebossada, s'hi conserven restes de pintura.

Deixa un comentari