CASA MERCÈ NADAL

0

Nom

CASA MERCÈ NADAL

Autor

Joan Frexes /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Ronda del Carril, 18 Garriga, la (Vallès Oriental)

Descripció

Vivenda aïllada de composició simètrica. Consta de planta baixa, pis i golfes en els cossos laterals. Coberta a dues vessants. En el ràfec de façana sobresurten dues mènsules. La cornisa de coberta és denticulada i està sostinguda per permòdols. Les obertures són encerclades amb vessant d'aigua.

Deixa un comentari