CASA PLANTALAMOR

0

Nom

CASA PLANTALAMOR

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/1700

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

c/ de Dues Soles, 4 Vic (Osona)

Descripció

Casa senyorial de planta poligonal, amb la façana N seguint el traçat itinerant del carrer vers de muralla de Santa Eulàlia. La resta de l'edifici, de poca profunditat, queda per la resta de la cases que l'envolten. L'edifici consta de planta baixa i dos pisos, coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana orientada al nord. Aquesta, presenta a la planta, un portal d'arc rebaixat i dues finestres esculpides: dos àngels, un home i un dona. Al primer pis s'hi obre una finestra geminada sostinguda per una columna central amb fulles d'acant i a cada costat s'hi obren balcons amb llosanes de pedra que descasen damunt carteles. El ràfec presenta colla de biga de fusta i rajoleta. L'estat de conservació de l'estuc de la façana és força precari i caldria restaurar-lo.

Deixa un comentari