CASA RAMOS

0

Nom

CASA RAMOS

Autor

Xavier Turull /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ del Figueral, 33 Garriga, la (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici civil. Vivenda unifamiliar aïllada. Consta de soterrani, planta baixa, pis i golfa. Coberta de faldons amb pissarra. Les obertures estan emmarcades. Les llindes de la planta baixa tenen vessants d'aigua, els de la planta pis i les golfes són de mig punt. En els ampits de les finestres de la planta pis hi ha jardineres suportades per cartel3les. La coberta s'inicia amb una cornisa perimetral en forma de coronament i està suportada per mènsules que, alhora, limiten obertures i cantonades. L'entrada principal està valorada per un balcó-porxo limitat per una balustrada de pedra artificial.

Deixa un comentari