CASA CARITAT I JARDÍ - VILLA BLANCA

0

Nom

CASA CARITAT I JARDÍ - VILLA BLANCA

Autor

Manuel Raspall /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Ronda Carril, 94 Garriga, la (Vallès Oriental)

Descripció

Conjunt integrat per un cos central i dos de laterals. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes, mentre que els cossos laterals consten de planta baixa i pis. La casa està assentada damunt un sòcol de maçoneria concertada. La coberta és a quatre vessants.. Sota el ràfec de coberta hi ha una sanefa amb esgrafiats geomètrics i florals. Les obertures de la façana que s'aixeca davant la Ronda del Carril són rectangulars. A la façana del carrer Ametlla hi ha un finestra de grans dimensions protegida per un reixat de ferro fuetejat.

Deixa un comentari