FONT DE LA FARMÀCIA

0

Nom

FONT DE LA FARMÀCIA

Autor

Josep Font i Gumà /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Pl. de la Font Sant Pere de Ribes (Garraf)

Descripció

La font de la farmàcia es troba situada enmig de la plaça de la Font (abans de l'Assumpta). Sobre un esglaó circular de pedra s'eleva la base de la font amb planta trilobada que defineix l'estructura del cos inferior, de pedra i maó, amb tres piques. Per damunt d'aquest cos, n'hi ha dos més, de secció circular. El primer, decorat amb trencadís de rajola que correspon a l'emplaçament de les tres aixetes, dues de les quals no són utilitzables actualment; el segon, de rajola predominantment blanca, conté un plafó també de ceràmica, on figura la data del 1906. La font acaba en un cos cònic de trencadís, coronat per un fanal amb base de decoració ceràmica.

Deixa un comentari