HABITATGE A LA CARRETERA LAUREÀ MIRÓ, 242 - BATISTA, 1

0

Nom

HABITATGE A LA CARRETERA LAUREÀ MIRÓ, 242 - BATISTA, 1

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Ctra. Laureà Miró, 242 - Batista, 1 Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

Descripció

Edifici entre mitgeres formant cantonada, amb façanes de composició simètrica, dividida en tres franges que en reforcen l'horitzontalitat. Destaquen l'estucat de carreus extrems, la cantonada i els motius ornamentals del coronament.

Deixa un comentari