MASIA MONTEIA

0

Nom

MASIA MONTEIA

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/1700

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Es tracta d'una masia més conjunt d'edificacions annexes que servien de corrals, corts, pallisses i magatzems. Les construccions són de pedra irregular i teula àrab, adaptades al desnivell del terreny. Davant de la pallissa hi ha restes de l'era.

Deixa un comentari