ESCOLA DE MONT-ROS

0

Nom

ESCOLA DE MONT-ROS

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

L'escola de Mont-rós presenta una planta rectangular i disposa de dos nivells inferiors comunicats per una única escala. Exteriorment, la composició de l'escola té un clar eix de simetria marcat per la porta d'accés a l'edifici al damunt de la qual hi ha un balcó que es repeteix als extrems de l'immoble. En canvi a les altres tres façanes no s'estableix cap criteri compositiu i les obertures, quan apareixen, són fruit únicament del programa interior de l'edifici. Així la façana nord és completament opaca, mentre que les altres dues (est i oest) només presenten dues obertures per cada banda.

Deixa un comentari