ANTIGA FÀBRICA COLOMER GERMANS

0

Nom

ANTIGA FÀBRICA COLOMER GERMANS

Autor

Gaietà Cabañas i Marfà /

Període

Siglo XVIII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

c/ del Prat, 12 Mataró (Maresme)

Descripció

Conjunt format per dos edificis de planta baixa i dos pisos amb una ampliació de planta baixa i pis. El conjunt es completa amb una xemeneia no visible des del carrer. L'edifici respon directament al planejament funcional pel que fou bastit. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de voltes de maó de pla atirantades. La coberta és a dues aigües amb el carener perpendicular al carrer. La façana, austera i digna, es caracteritza pel ritme seriat de les finestres i presenta un acabat arrebossat. Està gairebé exempta d'ornamentació a excepció d'una cornisa continua que remata l'edifici i les llindes de les finestres.

Deixa un comentari