CAN MONCASI

0

Nom

CAN MONCASI

Autor

Joan Bergós /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Avinguda Joan Garriga i Massó, 28/ Carrer Bisbe Benlloch/ Carrer Capdevila Seu d'Urgell, la (Alt Urgell)

Descripció

Edifici situat en la cantonada de tres carrers: l'avinguda Joan Garriga i Massó, el carrer Bisbe Benlloch i el carrer Capdevila. Es tracta d'una construcció a mode de vil·la clàssica, envoltada d'una zona enjardinada. L'immoble presenta una planta rectangular i diverses altures depenent de la zona. La façana principal és la de l'avinguda Garriga i Massó. Destaca aquí el portal d'accés, amb elements d'estil classicista, com les pilastres amb el fust estriat amb mènsules superiors que suporten una visera arrodonida. Les obertures de la resta de façanes es caracteritzen per l'emplaçament d'un trencaaigües que descansa sobre un fals capitell. Aquest element ornamental és comú, emmarcant una o dues finestres. És rellevant l'us de la balustrada en les diverses terrasses, així com el ràfec sobressortint a mode de barbacana.

Deixa un comentari