FÀBRICA MARTÍ LLOPART I TRENCHS

0

Nom

FÀBRICA MARTÍ LLOPART I TRENCHS

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Passeig del Pla, s/n Pla de Santa Maria, el (Alt Camp)

Descripció

La nau principal, situada a la zona central del conjunt, és formada per dotze mòduls, amb façana de maó arrebossat, coberta de dent de serra a una sola vessant i lluernaris zenitals d'il·luminació. L'estructura és de pilars de fosa, formant una retícula disposada cada 3,80m en el sentit est-oest i cada 6,00m en el sentit nord-sud, amb encavallades vistes de fusta que suporten les lloses de la coberta acabada de teula.

Deixa un comentari