Antic casal Bech de Careda

0

Nom

Antic casal Bech de Careda

CASA DE LA VILA

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Cervantes, 8-12 - Av. de Josep Pla, 11 - c/ del Progrés, 14-18 Palafrugell (Baix Empordà)

Descripció

Edifici de grans dimensions que ocupa tota una illa i que en l'actualitat es troba molt modificat per la seva adaptació com a ajuntament. L'accés es fa pel carrer Cervantes, on una escala que envolta a un petit pati condueix als pisos superiors. La façana que dona a la plaça és d'estructura simètrica i consta d'un cos central i dos laterals més baixos i ne forma de galeria. El central consta de planta baixa, dos pisos i torratxa. La planta principal i el pis tenen tres cossos corbs que sobre surten de la línia de façana; al segon pis, el parament es troba en un pla més retirat i només hi sobresurt la part central corba. L'edifici és coronat per un terrat amb ua construcció cúbica centrada amb petit terrat superior. El conjunt presenta elements d'inspiració clàssica, i és remarcable l'ús decoratiu dels elements del vocabulari històric (capitells, garlandes, balustres....)a l'angle dels carrers Cervantes i Progrés hi ha un templet de planta circular amb volta de maó de pla.

Deixa un comentari