BÒBILA DE BELLAMAR

0

Nom

BÒBILA DE BELLAMAR

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Carretera de Barcelona, s/n Calafell (Baix Penedès)

Descripció

La bòbila de Bellamar és una edificació de planta rectangular amb els extrems semicirculars, l'eix de la qual correspon a l'est-oest. A l'interior hi ha una cambra amb volta de canó que, a modus de túnel, es desenvolupa al voltant d'un nucli. Als murs exteriors, a excepció de l'extrem oest, hi ha una successió de portes d'arc escarser que comuniquen directament amb l'esmentada cambra. Els murs exteriors són fets, per la seva cara exterior, amb maçoneria unida amb fang (hi ha restes d'un revestiment fet amb calç i sorra fina), a excepció dels arcs de les obertures que són fts amb maons col·locats a sardinell units amb morter i, per la cara interior, amb peces de maó massís col·locats en sec. Amb aquest mètode són construïts la volta i el mur del nucli. A la volta hi ha una successió de tres fileres d'obertures de forma rectangular. A la part inferior del mur del nucli hi ha unes petites obertures d'arc escarser. La coberta de l'edificació és plena d'herbes i matolls.

Deixa un comentari