HABITATGE AL CARRER DE LES PENYES, 22

0

Nom

HABITATGE AL CARRER DE LES PENYES, 22

Casa 9

Autor

Període

Siglo XVII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de les Penyes, 22 Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'un edifici de planta trapezial constituït per planta baixa i una planta pis amb coberta d'un aiguavés. La façana mostra la fàbrica de pedra irregular a la vista, la qual va ser rejuntada amb morter de ciment portland. Al costat dret de la façana hi ha el portal d'accés a l'immoble. És de pedra tallada i arc escarser. A la clau de l'arc hi ha gravada la data 1786. A la planta baixa hi ha una finestra apaïsada i a la planta alta hi ha dues finestres verticals. Les tres finestres tenen una llinda de fusta, la qual també és present damunt de l'arc del portal. Els tancaments de les obertures de són de fusta, la qual també és present damunt de l'arc del portal. Els tancaments de les obertures són de fusta. A la part superior de la façana hi ha un ràfec fet amb teules. A l'extrem esquerre hi ha un fanal de l'enllumenat públic i, a la cantonada, en el mur lateral existent hi ha un element de suport de la línia que subministra electricitat a l'immoble.

Deixa un comentari