MAS PETIT D'EN CAIXA

0

Nom

MAS PETIT D'EN CAIXA

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/1700

Tipus

Monument

Direcció

A 200 m de l'església de Sant Ramon Palafrugell - Ermedàs (Baix Empordà)

Descripció

El mas Petit d'en Caixa és una construcció aïllada, situada a uns 200m. De l'església de Sant Ramon, al veïnat d'Ermedàs. L'edifici té la coberta de teula a dues vessants, amb el carerner paral·lel a la línia de façana. La composició de la façana principal, que es troba orientada al sud, és simètrica, amb obertures rectangulars, les més remarcables de les quals són la porta d'accés, amb grans carreus i la creu del priorat de Santa Anna a la llinda, i la finestra superior amb ampit motllurat. L'interior presenta una distribució d'espais al voltant d'una sala central més gran. Conserva els marcs de pedra de les obertures, fets amb gran dovelles. A la banda de llevant de la façana principal s'eleva la torre (vegeu fitxa corresponent).

Deixa un comentari