TORRE DE SANTA MARGARIDA - MAS ESPANYOL

0

Nom

TORRE DE SANTA MARGARIDA - MAS ESPANYOL

Autor

Període

Siglo XVI

Tipus

Monument

Direcció

Al costat de la masia de Santa Margarida Palafrugell - SANTA MARGARIDA (Baix Empordà)

Descripció

La torre de Santa Margarida es troba situada a la banda de migdia de Can Borrull, unida a una masia. Es tracta d'una torre de defensa molt ben conservada, de planta circular amb merlets de forma esglaonada al centre dels quals es conserva una espitllera petita. Al cos de la torre hi ha altres espitlleres, quadrades, emmarcades amb carreus de pedra ben tallats. A la part superior, a la banda nord-est de la torre -per on es comunica amb la masia a través d'un pont-, hi ha un matacà sostingut per mènsules de pedra granítica. L'aparell de la torre és de pedres irregulars, d'un color rogenc característic de la pedrera situada a la vora.

Deixa un comentari