HABITATGE A LA RIERA DE BUSCARONS, 95

0

Nom

HABITATGE A LA RIERA DE BUSCARONS, 95

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Riera de Buscarons, 95 Canet de Mar (Maresme)

Descripció

Es tracta d'un edifici entre mitgeres de planta baixa i pis. A la planta baixa trobem la porta i un gran finestral. Al pis hi ha un balcó corregut sostingut per mènsules, amb barana de ferro. Presenta dues portes balconeres. La coberta és plana i el coronament és una barana d'obra de forma arrodonida.

Deixa un comentari