HABITATGE A LA RIERA SANT DOMÈNEC, 4

0

Nom

HABITATGE A LA RIERA SANT DOMÈNEC, 4

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Riera Sant Domènec, 4 Canet de Mar (Maresme)

Descripció

Es tracta d'una casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi trobem la porta d'accés i un gran finestral. Al primer pis hi ha un balcó corregut sostingut per mènsules amb barana de ferro i dues portes balconeres. Al segon pis hi ha dos balcons enrasats a nivell de façana. Totes les obertures estan emmarcades per motllures. La coberta és plana. El coronament es compon d'un ràfec que sobresurt amb uns elements decoratius prominents d'obra.

Deixa un comentari