Ex-Internat La Salle - Escoles cristianes

0

Nom

Ex-Internat La Salle - Escoles cristianes

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Autor

Josep M. Pujol de Barberà /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Estanislau Figueras 63 - c/ Imperial Tarraco,1 - c/ Marq. Montoliu, 1 Tarragona (Tarragonès)

Descripció

Edifici institucional important tant per la seva situació com pel seu desenvolupament. Està concebut a través d'un eix perpendicular a la Plaça Imperial Tarraco i dues ales perpendiculars que el travessen. La composició ve determinada per la relació ple-buit. Les finestres destaquen per la seva construcció feta amb carreus tipus rococó. Composició clàssica de finestres, determinada per les reduïdes dimensions a mesura que creix en alçada. Coberta de teula a dues aigües, seguint la corda de l'edifici.

Deixa un comentari