CA PUIG BUSQUETS

0

Nom

CA PUIG BUSQUETS

Autor

Josep M. Vives Castellet /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Costa del Puntarró, 1 Valls (Alt Camp)

Descripció

Edifici entre mitgeres que correspon també a la plaça de les Garrofes, 31 i projecta dues línies rectes la façana, Hi ha un cos central que té baixos i quatre plantes, en lloc de les tres que té la resta de l'immoble. En la primera planta hi ha un balcó corregut que correspon a cadascuna de les viviendes; al segon pis els balcons són independents; tots tenen muntants i dintells. En el vèrtex hi ha una fornícula, buida i motllurada. Hi ha finestres en la tercera i cuarta plantes, 2 i 3, aquestes amb arc de mig punt i avantpit, La torre central té una cornisa molt volada amb 16 mènsules a la línia de façana; hi ha més en tot el perímetre de la coberta.

Deixa un comentari