CASA GIL DE FREDERIC

0

Nom

CASA GIL DE FREDERIC

Palau Gil de Federich

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

c/ Sant Francesc Gil de Federic, 2 Tortosa - Barri de Santa Clara (Baix Ebre)

Descripció

Casal situat a l'extrem del C/ Gil de Federich, amb façana també a la plaça de Montserrat. Consta de planta, entresol, dos pisos i golfes (una part dels baixos està ocupada per un comerç d'alimentació). L'accés principal és en forma de gran porta d'arc escarser de pedra que dóna pas a l'entrada, ocupada per la porteria i una escala gran que puja recta fins l'entresol, fent-se aleshores més estreta i prenent estructura de trams o catalana. Els sostres són de bigues de fusta i revoltons. La façana es troba arrebossada simulant carreus encoixinats, remarcant els angles i els emmarcaments de portes i finestres. Aquestes s'obren a balcons, de ferro i manisa fent dibuix de rombes a la base. Ràfec poc remarcat realitzat amb rajola sense vidriar. L'arrebossat de la façana principal sembla de principis de segle XX. a sobre la porta principal hi ha una placa commemorativa, indicant que a la casa hi va néixer Gil de Federich, col·locada per l'Ajuntament el 1904.

Deixa un comentari