CAN GUARDIOLA

0

Nom

CAN GUARDIOLA

Autor

Període

Siglo XVI

Siglo XVIII / -

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Mas de grans dimensions compost per dos cossos juxtaposats i situats amb orientacions diferents, de manera que la planta de tot el conjunt té forma d'ela.

Deixa un comentari