CAL SERRA

0

Nom

CAL SERRA

Autor

Període

Siglo XVII

Siglo XVIII / -

Tipus

Monument

Direcció

Sant Pere Almató, 9 Sant Feliu Sasserra (Bages)

Descripció

Casa entre mitgeres de tres plantes. A la planta baixa hi ha dues entrades: la principal, que dóna accés als baixos, i una lateral que ho fa a una escala que condueix als pisos. Aquests dos portals juntament amb la finestra lateral són emmarcats amb pedra. Al primer pis hi ha tres balcons interessants per les decoracions que els envolten. La decoració els ve donada per dues columnetes adossades a les dovelles del balcó, que sostenen la llinda. El balcó central és el més treballat: capitells corintis, escuts, rostres humans (molt malmesos). Al pis superior es repeteix l'estructura dels tres balcons però les obertures són més petites. Un petit ràfec és sostingut per mènsules de pedra.

Deixa un comentari