CAN ROVELL - CASA PETITA DE CAN CASTELLS

0

Nom

CAN ROVELL - CASA PETITA DE CAN CASTELLS

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Lluís Castells, 12 Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Descripció

Casa senyorial, historicista, harmonitzada amb la veïna Can Castells, construïda a continuació d'ella, i possiblement pel mateix autor. És de planta quadrada, amb terrat i torre mirador, a la que s'accedeix des de l'interior, coronada per una petita teulada en forma de cúpula recoberta d'escates de ceràmica i amb un floró de terra cuita al capdamunt. Els mateixos materials es repeteixen en tots els motius ornamentals de la casa, en la barana del balcó de terra cuita amb ornamentació de ceràmica de colors i uns florons com els de la torre que coronen les pilastres de la reixa del jardí. En contrast és de gran sobrietat la resta de l'edifici, sense abandonar les línies rectes en portes i finestres i tenint com a única decoració unes franges horitzontals que remarquen els nivells de la casa.

Deixa un comentari