MAS MOTA

0

Nom

MAS MOTA

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Mn. Sebastià Puig, 39 Salt (Gironès)

Descripció

Edifici aïllat corresponent a una antiga masia de planta quadrangular i estructurada interiorment en tres crugies perpendiculars a la façana principal. Es desenvolupa en planta baixa i planta pis. Una tercera planta només agafa la crugia central adoptant la tipologia de la masia basilical. La coberta és de teula àrab a dues vessants. Les parets portants són de maçoneria, que és estucada a les quatre façanes exteriors. Les dues façanes principals presenten un esquema compositiu a partir d'un eix central que és emfasitzat per la porta d'accés i la disposició tipològica basilical de la construcció. Els dos portals d'accés són emmarcats amb carreus ben tallats i tenen forma d'arc rebaixat.

Deixa un comentari