CA FÀBREGAS

0

Nom

CA FÀBREGAS

Ca Pi

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de la Cort, 68 Valls (Alt Camp)

Descripció

Edifici en cantonada, entre mitgeres. Té planta baixa, entresol, tres pisos i terrat. Hi ha una clara diferència entre l'estructura constructiva de l'edifici, pròpia del s. XIX, i la seva decoració en façana i vestíbul, corresponent als corrents estilístics de principis del s. XX. En el primer aspecte cal remarcar els volums de balcons decreixents en alçada i la simplicitat compositiva. Propis del s. XX, en canvi, són el forjats dels balcons (especialment els del primer pis), el tractament de la porta d'accés i el vestíbul, i la decoració general de la façana (motllures i esgrafiats).

Deixa un comentari