EL MOLINS - CASA DELS AMOS

0

Nom

EL MOLINS - CASA DELS AMOS

Autor

Període

Siglo XVII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Ge- 520 Km 2'5 dreta Viladrau (Osona)

Descripció

Masia de planta rectangular (11x9) Garatge. Edifici de planta rectangular (13x6) cobert a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana de migdia. Presenta diverses etapes constructives. Consta de planta i un primer pis utilitzat com a vivenda. La façana principal presenta dos grans portals d'arc escarser de totxo, un dels quals, el situat al sector E està tapiat parcialment de manera que esdevé una porta adintellada més petita. En el sector O, que està construït amb peces de gresa unides amb calç, hi trobem una petita finestra quadrada. La façana O presenta un cos de totxana adossat a la planta on hi ha unes corts i dues finestres al primer pis. La façana E presenta una finestra estreta a la planta i dues de bessones al primer pis, sota el carener. La façana N és cega.

Deixa un comentari