CARRER DE MONTJUÏC

0

Nom

CARRER DE MONTJUÏC

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de Montjuïc Avinyonet del Penedès - Les Grunyoles (Alt Penedès)

Descripció

Carrer de cases entre mitgeres, (que fa pujada), de dues crugies, compostes de planta baixa i pis (i golfes a vegades), amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb pocs elements decoratius (només algun frontó de línies corbades, boles ornamentales, etc.) i adaptades a l'ús agrícola. Interès pel seu origen i significació social.

Deixa un comentari