CASA DURAN I SANPERE

0

Nom

CASA DURAN I SANPERE

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1800

Tipus

Monument

Direcció

c/ Major, 113 - 115 Cervera (Segarra)

Descripció

Situada al carrer Major, casc antic del municipi. Casa de grans dimensions d'origen unifamiliar transformada en plurifamiliar, que s'extén fins a la muralla i el carreró del Salí. Consta de planta baixa, dues plantes i golfes. La casa, entre mitgeres i de secció rectangular i allargada, fou ampliada amb algunes dependències de la casa veïna, fent-la coincidir amb el primer tram de les voltes del carrer. El parament és a base de grans blocs de carreus regulars i ben escairats, deixats a la vista en els emmarcaments de les obertures i en les cadenes cantoneres, i arrebossats i pintats a la resta (originalment estucada i pintada al fresc). La coberta és de teula àrab a dues vessants amb ràfec i amb el carener paral·lel a la façana principal. A la part posterior de l'edifici, la coberta és plana i disposa d'un terrat amb cisterna al centre. La planta baixa compta amb quatre obertures, la porta principal d'arc escarser amb base suportada per cartel·les, una finestra reixada, una porta accessòria i un aparador. La primera i segona planta, repetint la composició en ambdues, tenen quatre portes balconeres amb barana de ferro forjat i una finestra d'arc carpanell situada damunt l'accés de l'edifici. Les golfes compten amb cinc finestres el·líptiques i una cornisa que remata la construcció. En conjunt destaca el parament de la façana, combinant decoracions a partir d'esgrafiats, en contrast amb les obertures de pedra.

Deixa un comentari