CAL VENTURA

0

Nom

CAL VENTURA

CASA BONAVENTURA COMA

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Barceloneta, núm. 13-15 Gelida (Alt Penedès)

Descripció

Edifici entre mitgeres que ocupa el xamfrà del carrer de la Barceloneta i del carrer de Colom. Consta de soterrani, planta i tres pisos. La coberta és de teula àrab. L'altura dels forjats és decreixent en augmentar el nivell del carrer. La construcció respon a les característiques del llenguatge de l'eclecticisme.

Deixa un comentari