CAN BATLLE-TORRENT

0

Nom

CAN BATLLE-TORRENT

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Gran Via Tomàs Balvey, 29 - Crta. de Dosrius Cardedeu (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici aïllat de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants. Té l'estructura de la façana simètrica, però està desequilibrada per un cos afegit posteriorment al costat dret. El portal d'entrada de mig punt dovellat té 13 dovelles. Hi ha un portal més petit, a la dreta, d'arc escarser. A l'esquerra hi ha una finestra rectangular. A la planta pis hi ha tres finestres d'arc lobulat amb dibuixos de mènsules, toscament treballats. El material emprat per als portals i les finestres són carreus de granit.

Deixa un comentari