CAL ROS DE SANT HILARI

0

Nom

CAL ROS DE SANT HILARI

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Cal Ros de Sant Hilari Cardedeu (Vallès Oriental)

Descripció

Masia composta per diverses fortificacions adossades a un cos principal orientat a llevant, obert a una sola vessant perpendicular a la façana, formant conjunt amb l'ermita de Sant Hilari, situada l'altre costat de l'era que els separa. Actualment no està destinada a cap ús concret. L'edifici té una planta en forma d' L, de planta baixa, i planta superior, sota coberta. Cossos adossats de planta única a les façanes orientades a migdia i a nord. El cos principal, orientat a llevant, on té accés la masia, és de tres crugies: la central, perpendicular a la façana i les altres dues paral·leles a la façana. A la planta superior, les tres crugies d'aquest cos es mantenen igual excepte la crugia dreta, que canvia de sentit, fent-se perpendicular a la façana. El cos de l'edifici orientat a migdia té dues crugies dobles paral·leles a la façana. En un extrem lateral d'aquestes crugies hi ha una escala de dos trams a escaire, que dóna accés a la planta superior. La coberta és a una vessant, al cos orientat a llevant, i a dues vessants el cos orientat a migdia. Els cossos que són de planta única estan coberts amb una sola vessant.

Deixa un comentari