PAS COBERT AL CARRER VILANOVA - CARRER LES PIQUES

0

Nom

PAS COBERT AL CARRER VILANOVA - CARRER LES PIQUES

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Vilanova - c/ Les Piques Tàrrega (Urgell)

Descripció

Pas cobert del c/ Vilanova de Tàrrega finalitzant al c/ de les Piques. Aquest pas està format i és annexa a la part superior de dos murs d'un mateix edifici. Amb això, s'aconsegueix que es pugui crear una comunicació entre dues estructures arquitectòniques separades per un carrer. Actualment aquesta unió serveix per a crear-hi una terrassa vallada amb baranes de forja. Aquest pas cobert, de força allargada i estret és format per cinc arcades rebaixades, les quals són fetes amb petita carreus de pedra irregulars. Aquestes suporten les forces dels embigats també de pedra el qual seria el sòl de la terrassa abans citada i la coberta d'aquest pas.

Deixa un comentari