EDIFICI AL CARRER DE VIC, 38

0

Nom

EDIFICI AL CARRER DE VIC, 38

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1800

Tipus

Monument

Direcció

c/ de Vic, 38 Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb la teulada a doble vessant de teula àrab. L'estructura és de murs de càrrega amb forjats unidireccionals de bigues i biguetes de fusta. Hi ha una obertura per planta, la de la planta baixa té els brancals i la llinda de pedra, a l'igual que la del primer pis. Les dues obertures superiors pis donen pas a un petit balcó. La façana està arrebossada i queda rematada per un ràfec a mode de cornisa.

Deixa un comentari