CAL PURROIG

0

Nom

CAL PURROIG

Autor

Període

Siglo XVII

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

c/ Sant Esteve, 7 Cervelló (Baix Llobregat)

Descripció

Casa situada molt a prop del carrer Major i la rambla Josep Tarradellas, al centre del municipi. Cal Purroig és una masia de planta basilical, disposada en un terreny amb desnivell delimitat mitjançant un baluard d'obra. La construcció compta amb una porta cotxera, d'arc pla, i una porta d'accés d'arc rebaixat amb aparell de maó a sardinell i la batent amb graellat. Tanmateix, l'accés presenta un guardapols format de teula àrab amb inclinació a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. El mas té una distribució de planta baixa i pis, i a la crugia central té unes golfes. A l'eix central de la planta baixa hi ha la porta d'accés amb volta rebaixada i al seu torn, està flanquejada per dues finestres d'arc pla amb persiana de corda. Al primer pis, damunt la porta, hi ha un balcó d'arc escarser amb poca volada. A banda i banda del balcó, s'hi obra una finestra d'arc escarser amb persiana de corda. Al nivell de les golfes, hi ha una finestra d'arc rebaixat amb persiana de corda i ampit de ceràmica. La coberta, és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i, a més, compta amb una imbricació de caps de teula àrab. El parament es presenta arrebossat i pintat.

Deixa un comentari