CAN FREIXEDES

0

Nom

CAN FREIXEDES

Can Segimon

Autor

Josep Salvany i Blach /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Sant Antoni, 13 Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Descripció

Edifici d'habitatges que ocupa tot un extrem d'illa i té tres façanes que donen als carrers Montserrat, sant Pere i Sant Antoni. L'accés principal és pel carrer de Sant Antoni. La casa és de planta rectangular i consta de planta baixa, entresòl, dos pisos i terrat a la catalana. La planta baixa presenta obertures d'arc carpanell, tipologia que es repeteix als balcons dels pisos superiors. La porta principal, que ocupa l'alçada de la planta i l'entresòl, és d'arc de mig punt i està emmarcada en pedra. La separació entre els pisos apareix indicada per impostes. Altres elements d'interès són els balcons cantoners del primer pis, les motllures trencaaigües del pis superior i, principalment, les mènsules de suport de les peanyes dels balcons, amb motius figuratius i vegetals. El conjunt és coronat amb una barana calada de ceràmica i una torratxa superior, de planta quadrada amb coberta de pavelló i finestres d'arc de mig punt.

Deixa un comentari