MAS CAN COLL

0

Nom

MAS CAN COLL

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Urbanització Font del Coll Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)

Descripció

Mas aïllat situat al veïna de la Font del Coll. És un edifici de planta rectangular orientat a migdia amb planta baixa i dues plantes pis. La façana principal manté el paredat original, mentre que les laterals han estat arremolinades. Totes les obertures estan emmarcades amb pedres ben tallades. L'accés al primer pis es fa a través d'una escala exterior que es troba al centre de la façana. Posteriorment a la façana de migdia i a la meitat de llevant es va construir una eixida i escala exterior. La coberta és a dues aigües.

Deixa un comentari