CA L'ESCOLÀ

0

Nom

CA L'ESCOLÀ

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Les Planes Sant Pere de Ribes (Garraf)

Descripció

Masia situada a llevant del nucli de Ribes, prop de la riera de Jafre. És un edifici de planta en forma de "L" que es composa de diversos volums superposats. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, entorn el qual hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat distribuïdes de forma aleatòria. A la façana de garbí hi ha adossat un cos de planta baixa i pis amb la coberta plana habilitada com a terrassa. Aquest té dues finestres de factura moderna a la planta baixa i un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó al pis. Al costat del darrer, en cada cantonada, hi ha un rellotge de sol quadrangular força desdibuixat. La seva façana de mestral té un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó, sobre el qual hi ha un nivell descobert des del qual s'accedeix a la terrassa. Alineat amb aquest cos, perpendicular al volum principal, hi ha un altre volum adossat de planta baixa i pis amb la coberta a una sola vessant, entorn el qual hi ha un altre cos d'un sol nivell d'alçat i coberta a dues vessants. El primer té dos portals d'arc rebaixat arrebossat i dues finestres al pis d'arc pla arrebossat. La façana de gregal del volum principal té adossat un cos d'un sol nivell d'alat obert amb petites finestres, a mode d'espitllera. L'acabat exterior és de restes de l'arrebossat original. Davant la casa hi ha diversos cossos que es corresponen amb les corts i a pocs metres en direcció nord est hi ha un colomar en estat ruïnós. A prop de la façana posterior hi ha un petit dipòsit i una cisterna que s'utilitzava per ensulfatar els ceps.

Deixa un comentari