BARRACA DE LA FORADADA 2

0

Nom

BARRACA DE LA FORADADA 2

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Poligon 4 Parcel·la, 21 Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'una edificació d'ús agrícola, força gran, de planta quadrangular amb un sol espai interior i una porta d'entrada, de forma rectangular, amb llinda formada per una llosa plana, situada al costat esquerre del mur sud. A la banda sud de la barraca hi ha un marge, també de pedra seca, que actua de mur de contenció, l'alineació del qual va ser reculada davant la porta per tal de no dificultar-ne l'accés i, també, per resguardar-la. S'han desprès els elements de maçoneria de la part superior del cantó d'aquesta part del marge. La coberta és una volta cònica - o falsa cúpula- feta amb la superposició de filades de lloses planes, formant anells, el radi dels quals va decreixent progressivament.

Deixa un comentari