BARRACA DEL FONDO DEL TALLAFERRO

0

Nom

BARRACA DEL FONDO DEL TALLAFERRO

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Golf de la Graiera/ Muntanya del Roig Calafell (Baix Penedès)

Descripció

Es tracta d'una barraca troncocònica, que aprofita el desnivell del terreny, de planta semicircular amb un espai únic a l'interior. La porta d'entrada, que és situada a la cara est, és de forma rectangular i té forma rectangular i té una doble llinda de pedra. A l'interior, en el mur del costat sud, hi ha una fornícula quadrangular i, en el del costat nord, hi ha restes d'un esquerdejat de fang. En part aprofita el desnivell del terreny. La coberta és una volta cònica -o falsa cúpula- feta amb la superposició de filades de lloses planes, formant anells, el radi dels quals va decreixent progressivament. No hi ha lliris a coberta. Afegit al costat nord de la barraca hi ha un paravent, també de pedra seca.

Deixa un comentari