BOTIGA DE PESCADORS 2

0

Nom

BOTIGA DE PESCADORS 2

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 4 Calafell - Calafell Platja (Baix Penedès)

Descripció

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular amb una única crugia, construït per planta baixa i un pis, la façana del qual dóna a la platja, amb un pati a la part del darrera. La coberta és de doble vessant i amb carener paral·lel a la façana. La façana està orientada a sud-est i la composició de les obertures és asimètrica. A la planta baixa, al costat dret de la façana, hi ha el portal d'accés, amb arc escarser, i al costat esquerre hi ha una finestra de forma rectangular amb reixa de ferro. Al pis hi ha, damunt la porta, un balcó i, sobre la finestra, hi ha una altra finestra amb la mateixa forma i mides. Totes les obertures tenen un arc escarser i els materials constructius (maons massissos) a la vista. La façana és arrebossada (el revestiment no és l'original) i pintada de color blanc.

Deixa un comentari